שורשים עם משמעות דומה, בחילוף בין אותיות ב=פ

קוד: ב=פ בתנ"ך

סוג: רבשורש

מאת:

אל:

תוספות ותגובות