נסח

קוד: נסח בתנ"ך

סוג: אשמז

מאת:

אל:

תוספות ותגובות