שורשים עם משמעות דומה, בחילוף בין אותיות ז=ס

קוד: ז=ס בתנ"ך

סוג: רבשורש

מאת:

אל:

תוספות ותגובות