נטר=נצר

קוד: נטר=נצר בתנ"ך

סוג: עלשורש_אות

מאת:

אל:

תוספות ותגובות