שורשים עם משמעות דומה, בחילוף בין אותיות ט=צ

קוד: ט=צ בתנ"ך

סוג: רבשורש

מאת:

אל:

תוספות ותגובות