לחצ

קוד: לחצ בתנ"ך

סוג: אשמז

מאת:

אל:

תוספות ותגובות