גדל1

קוד: גדל1 בתנ"ך

סוג: שזמש

מאת:

אל:

תוספות ותגובות