ראיתי מלחמה, ועוד מלחמה, ועוד...!

קוד: ראיתי מלחמות בלי סוף בתנ"ך

סוג: הבדלים2

מאת: אראל

אל: פירושים וסימנים ירמיהו א

[ירמיהו ד5 – ד22]

בקטע זה יש שני חזונות דומים:

(ד5) הגידו ביהודה, ובירושלים השמיעו, ואמרו 'תקעו שופר בארץ!'; קראו מלאו ואמרו 'היאספו ונבואה אל ערי המבצר!'. שאו נס ציונה, העיזו, אל תעמודו! כי רעה אנוכי מביא מצפון, ושבר גדול .

(ד7) עלה אריה מסובכו, ומשחית גויים, נסע יצא ממקומו -- לשום ארצך לשמה, ערייך תיצינה מאין יושב. על זאת חגרו שקים, ספדו והילילו: כי לא שב חרון אף ה’ ממנו.

(ד9) והיה ביום ההוא נאום ה’, יאבד לב המלך ולב השרים ; ונשמו הכוהנים,והנביאים יתמהו.

(ד19) מעיי מעיי אוחילה, קירות ליבי, הומה לי ליבי--לא אחריש; כי קול שופר שמעת נפשי, תרועת מלחמה. שבר על שבר נקרא, כי שודדה כל הארץ; פתאום שודדו אוהליי, רגע יריעותיי. עד מתי אראה נס , אשמעה קול שופר ?!

(ד22) כי אוויל עמי , אותי לא ידעו--בנים סכלים המה, ו לא נבונים המה; חכמים המה להרע, ולהיטיב לא ידעו.

כששמים לב ליסודות החוזרים בשני החזונות, אפשר להיכנס קצת לתוך עולמו של הנביא, ולראות כמה קשה היה לו:

  • בחזון הראשון הוא שמע תקיעת שופר, ובחזון השני הוא שוב שמע קול שופר;
  • בחזון הראשון הוא ראה נס (דגל, שמרימים כדי לאסוף את העם) ובחזון השני הוא כנראה שוב ראה נס - עד שהוא זעק עד מתי אראה נס, אשמעה קול שופר?! : עד מתי אראה שוב ושוב את אותם חזונות מפחידים, ואשמע שוב ושוב את אותם קולות נוראים?!
  • בחזון הראשון הוא ראה שבר גדול , ובחזון השני הוא ראה שבר על שבר - שבר חדש, נוסף על השבר הראשון.

 

כששמים לב להבדלים בין שני החזונות, אפשר להבין יותר את המשמעות של כל אחד מהם:

 

שאלה

בהמשך [ו1 – ו5] שוב מתוארת מלחמה: העיזו בני בנימין, מקרב ירושלים, ובתקוע תקעו שופר , ועל בית הכרם שאו משאת: כי רעה נשקפה מצפון, ושבר גדול . הנווה, והמעונגה, דמיתי, בת ציון. אליה יבואו רועים, ועדריהם; תקעו עליה אוהלים סביב, רעו איש את ידו. קדשו עליה מלחמה, קומו ונעלה בצוהריים! אוי לנו כי פנה היום, כי יינטו צללי ערב! קומו ונעלה בלילה, ונשחיתה ארמנותיה!

החזון נראה דומה לחזון על ה'שבר' הראשון (ד5), אבל לא ברור לי למה יש הבדל בין החזונות: למה בחזון הראשון נמשל האויב לאריה, ובחזון השלישי הוא נמשל לרועים ועדרים?

{ה"רועים" הרבה יותר חלשים מהאריה, כמו שכתוב (ישעיהו לא4):  כי כה אמר ה' אליי: כאשר יהגה האריה והכפיר על טרפו, אשר ייקרא עליו מלוא רועים , מקולם לא ייחת, ומהמונם לא יענה... }

תגובות