בד

קוד: בד בתנ"ך

סוג: שורש2

מאת:

אל:

תוספות ותגובות