קשר בין דיבור לבין צמיחה

קוד: קשר בין דיבור לבין צמיחה בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אראל

אל:

תגובה ל: דיבור ושתיקה שנכתבה ב01:06:56  09.05.2005


[ע"פ ראב"ע בראשית ב 5]

בשפה העברית יש קשר בין מילים המציינות דיבור או מחשבה, לבין מילים המציינות צמחים:

"כי האדם עץ השדה" - האדם נמשל לעץ, ולכן מחשבותיו ודבריו נמשלו לענפים ולפירות.

תגובות