כוס ביד ה'

קוד: ביאור:תהלים עה9 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

תהילים עה9: "כִּי כוֹס בְּיַד ה', וְיַיִן חָמַר מָלֵא מֶסֶךְ , וַיַּגֵּר מִזֶּה;
אַךְ שְׁמָרֶיהָ יִמְצוּ יִשְׁתּוּ כֹּל רִשְׁעֵי אָרֶץ
"

נסביר קודם את המשל:

יין חמר = יין אדום משובח או תוסס;

מסך = מזיגה וערבוב של משקאות;

יין חמר מלא מסך = יין חזק המעורבב עם משקאות אחרים - קוקטייל משובח;

ויגר = שפך, הזיל;

ויגר מזה = ה' שופך מהכוס הנמצאת בידו, המלאה בקוקטייל משובח, ומשקה את כל העולם;

שמרים = הפסולת שנשארת בתחתית הכלי שמייצרים בו יין;

אך שמריה ימצו ישתו כל רשעי ארץ = הרשעים מוצצים ושותים דווקא את השמרים שנמצאים בתחתית הכוס.

והנמשל, ע"פ מלבי"ם: "ה' הוא משפיע בתמידות אך טוב וברכה וחסד בלי הפסק רגע, ומה שלפעמים יקבל אדם את הרע, לא מה' יצא זאת, [אלא] רק מפני שהוא לא רצה לקבל את השפע הטוב היורד מאת ה', והוא מקבל את השמרים והרע "

פירושים נוספים

רוב המפרשים פירשו שהכוס היא כוס התרעלה, שנזכרה גם בדברי הנביאים, (למשל ירמיהו כה), כמשל לפורענות ואסון. לפי זה, הפסוק כולו מדבר על הרשעים, שה' ישקה אותם ביין של פורענות והם יצטרכו לשתות את הכל - עד השמרים (למשל רש"י, מצודות, דעת מקרא).
  • אולם, בפסוק זה, בניגוד לנבואות המדברות על כוס התרעלה, אין רמז לכך שמדובר ביין תרעלה - להיפך, הפסוק מדבר על יין משובח (חמר) ועל מזיגה משובחת (מסך).
ורמי ניר כתב:

"ההקשרים מתבררים רק עם ניקוד:

  • "יַיִן חָמַר", כלומר, היין מיבול ענבים משובחים, שנאסף בערמות חָמַרִים חָמַרִים;
  • "מָלֵא מֶסֶךְ", כלומר, היין המשובח נמסך אל הכוס שתהיה גדושה;
  • "וַיַּגֵּר מִזֶּה", כלומר, היין ניגר ונשפך מעבר לגדותיה של הכוס;
  • ושימרי טיפטוף היין שניגר מיועדים לתאוות הרשעים מאותה כוס."


תגובות