ייסורים ממרקים את העוונות

קוד: ביאור:משלי כ30 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

משלי כ30: "חַבֻּרוֹת פֶּצַע תמריק[תַּמְרוּק] בְּרָע, וּמַכּוֹת חַדְרֵי בָטֶן"

פצעים וחבורות (מכות חיצוניות) הם כמו תמרוק (סבון) המנקה את האדם ממעשה רע שעשה;   ומכות ומחלות פנימיות, בחדרי הבטן, מנקות את האדם ממחשבות רעות שחשב בחדרי בטנו.

עצות

אדם הסובל מפצעים ומחלות, במקביל לניסיונות לרפא אותם בדרך הטבע צריך גם לראות בהם את הצד החיובי:

חבורות פצע = כאבים חיצוניים (חבורה = פצע סגור, פצע = פצע פתוח);

מכות חדרי בטן = כאבים פנימיים (ע"פ הגאון מווילנה).

תמרוק = דבר שממרק ומנקה, כמו ב אסתר ב12: "... כִּי כֵּן יִמְלְאוּ יְמֵי מְרוּקֵיהֶן, שִׁשָּׁה חֳדָשִׁים בְּשֶׁמֶן הַמֹּר וְשִׁשָּׁה חֳדָשִׁים בַּבְּשָׂמִים וּבְתַמְרוּקֵי הַנָּשִׁים", וב ויקרא ו21: "... וְאִם בִּכְלִי נְחֹשֶׁת בֻּשָּׁלָה - וּמֹרַק וְשֻׁטַּף בַּמָּיִם".

חבורות פצע תמרוק ברע = פצעים חיצוניים ממרקים, מנקים את האדם מהמעשים הרעים שעשה; כדברי חז"ל (תלמוד בבלי, ברכות ה.): "מה שן ועין שהן אחד מאבריו של אדם, עבד יוצא בהן לחרות – יסורין, שממרקין כל גופו של אדם, על אחת כמה וכמה... מה ברית האמור במלח - מלח ממתקת את הבשר, אף ברית האמור ביסורין - יסורין ממרקין כל עונותיו של אדם." (ע"פ רמ"ד וואלי פירוש ראשון, מצודת דוד, דעת מקרא).

ומכות חדרי בטן = כאבים פנימיים מנקים את האדם מהמחשבות והכוונות הרעות שלו, שנזכרו ב משלי כ27: "נֵר ה' נִשְׁמַת אָדָם, חֹפֵשׂ כָּל חַדְרֵי בָטֶן" (פירוט).

בפסוק הקודם נאמר "תפארת בחורים כוחם, והדר זקנים שיבה": ראוי לבחורים לשמור על כוחם ולהתפאר בו (פירוט). אולם, כאשר אדם מתגאה בכוחו יותר מדי, עד שהוא שוכח את חובתו בעולם ועושה מעשים רעים, הפצעים והכאבים שבאים עליו מחלישים את כוחו, מקטינים את תפארתו ומחדירים בו ענוה, וכך מנקים אותו מעוונותיו.

דקויות

תמריק/תמרוק ברע - כמה פירושים:

1. החבורות והפצעים ממרקים, מנקים את הרע (ראו "עצות");

"וכתוב תמריק וקוראים תמרוק, שהכתיב כאילו מדבר לנוכח כנגד החוטא, כלומר: יהיו לתמרוק אם אתה תמריק - שתקבלם עליך באהבה לכפרת עוונותיך, ותעזוב את דרכך הרעה שגרמה את קלקלתך... הקרי - שֵם, והכתיב - פועל, שיתפעל החוטא ויתחרט ויעזוב את החטא, כי החרטה הגמורה מתקנת את הכל" (רמ"ד וואלי).

2. ויש שפירשו בכיוון הפוך: "אמר רב אושעיא: כל הממרק עצמו לעבירה - חבורות ופצעין יוצאין בו, שנאמר חבורות פצע תמרוק ברע; ולא עוד אלא שנדון בהדרוקן, שנאמר ומכות חדרי בטן" (תלמוד בבלי, שבת לג.); רש"י (שם)פירש שהמילה ממרק משמעה "מפנה לבו לכך...ממרק עצמו משאר עסקים להתעסק בעבירות". לפי זה, הפסוק בא ללמדנו, שה' מעניש את האדם לא רק על העבירה עצמה אלא גם על כך שהאדם ממרק ומנקה את לוח הזמנים שלו, מוותר על דברים אחרים שיכל לעשות באותו זמן כדי שיהיה לו זמן פנוי לעבירה.

3. ואפשר לפרש את דברי חז"ל באופן שמתאים יותר למשמעות השורש מרק = קרצף וניקה היטב: הכוונה לאדם שמתמרק, מתרחץ ומתגלח כדי למצוא חן בעיני נשים ולעבור איתן עבירות. אם הוא אדם צדיק וה' רוצה להציל אותו מעבירה, הוא יעשה שהאדם יפול במקלחת ויקבל חבורה, או שייפצע בגילוח, או שיקבל כאב בטן לפני הפגישה... (וראו גם מלבי"ם, שפירש גם הוא את הפסוק על עבירות מסוג זה).

4. ויש שפירשו תמרוק = תכשיט, ולפי זה פירשו: "נאה ויפה הייסורים והחבורות לאדם רע" (רבי יונה).

  • אולם, בלשון המקרא (כמו בלשון חז"ל ובלשון ימינו), משמעות השורש מרק היא "קרצף וניקה היטב", כמו ב אסתר ב12 וב ויקרא ו21.

תגובות