פצע - חבורה - מכה

קוד: פצע - חבורה - מכה בתנ"ך

סוג: הבדל

מאת: ע"פ הגר"א

אל: פירוש משלי כ30

משלי כ30: "חַבֻּרוֹת פֶּצַע תמריק[תַּמְרוּק] בְּרָע, וּמַכּוֹת חַדְרֵי בָטֶן"

חבורות פצע המה באות על הרע, וגם באות עליו מכות חדרי בטן, והם נגד שלושה רעים: במחשבה, דיבור ומעשה, והם פצע וחבורה ומכה טריה -כמו שנאמר:


ישעיהו א6: "מִכַּף רֶגֶל וְעַד רֹאשׁ אֵין בּוֹ מְתֹם, פֶּצַע וְחַבּוּרָה וּמַכָּה טְרִיָּה..."
ופירוש הפסוק הוא:... כי יש שלושה מיני מכות:

ואמר, ששלושה אלה יש בישראל, והם שלושה מיני רשעים:
"...לא זרו ולא חבשו ולא רככה בשמן" -

פירוש, שיש שלושה מיני רופאים:

והעניין, שיש שלושה דרכים בדרכי ה':
וזה שנאמר:
ואומר הנביא, שיש בהם כל אלו השלוש מידות, ורפואה אחת אפילו אין בהם.וזה שפירש כאן, שכל אלו השלושה ישנן ברע.

תגובות