לראשון יש יתרון

קוד: ביאור:משלי יח17 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל: סגלות משלי

משלי יח17: "צַדִּיק הָרִאשׁוֹן בְּרִיבוֹ, יבא[וּבָא] רֵעֵהוּ וַחֲקָרוֹ" (פירוט).

הראשון שבא, ומספר לנו על ריב שהשתתף בו, תמיד יישמע לנו צודק, כי יספר לנו רק את הצד שלו;   אולם כשיבוא רעהו (שותפו למריבה), הוא יחקור את הריב מכל צדדיו, ויראה לנו שגם בצד שלו יש צדק.

עצות

לפעמים חברים מבקשים מאיתנו לייעץ להם בקשר לויכוח או למריבה שיש להם עם אחרים - שותפים לעבודה, בני זוג, הורים, ילדים וכו'; לפני שאנחנו נותנים עצה - כדאי שנקרא את הפסוק:

"מדרך האנשים להאמין בספור המוגד להם ראשונה. ולזה יהיה אצל השופט האיש הראשון שיבא לפניו צדיק בדברי ריבו, כי יאמין לדבריו; וכאשר יבא רעהו להגיד לו הפך הדברים ההם - לא יאמינהו כי אם אחר החקירה השלימה.

והנה לזאת הסבה מנעה התורה שלא ישמע הדיין דברי בעל דין קודם שיבא בעל דין חברו, כי זה יהיה סבה אל שתהיה דעתו יותר קרובה אל מי שישמע דבריו בראשונה. וכאילו העיר על זה גם-כן החכם בזה הפסוק" (רלב"ג).

למי שמדבר ראשון - תמיד יש יתרון; הוא תמיד מציג את הדברים כך שהוא ייראה צודק וטוב, והשני ייראה רע. ולכן, צריך להיזהר ולא לתת שום עצה, עד שמדברים גם עם הצד השני ושומעים את תגובתו; התגובה עלולה להציג את כל המריבה באור אחר לגמרי.

-

הדבר נכון גם בין חברים וגם בבית המשפט. מהפסוק (שמות כג1): "לֹא תִשָּׂא שֵׁמַע שָׁוְא..." למדו חז"ל, שאסור לשופט לשמוע את דבריו של אחד מבעלי הדין, כאשר השני אינו נוכח (פירוט).

ויש שדרשו אותו גם ברמה הלאומית, בראשית כה25: "וַיֵּצֵא הָרִאשׁוֹן אַדְמוֹנִי... וַיִּקְרְאוּ שְׁמוֹ עֵשָׂו": "הראשון... הוא שרו של עשו... ונראה בעיניו להיות צדיק בקטרוגו שיטען בצדק כנגד ישראל, אלא שבא רעהו וחקרו - זהו מיכאל שר ישראל, המתייצב כנגדו וחוקר את טענותיו, עד שמודיע בפירוש שאין בהן ממש, כי צרותיהם של ישראל גוברות על העוונות שלהם, וכבר קיבלו עונשם..." (רמ"ד וואלי פירוש שני).

תגובות