לא "להימרח" במיטה בבוקר

קוד: ביאור:משלי כד33 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

(ע"פ הרב רונן חזיזה, "חמש דקות תורה ביום", י"ב תמוז ה'תשס"ט)

- "למה לא הגעת בבוקר לתפילת שחרית?"

- "לא יודע, דווקא התעוררתי בזמן אבל שכבתי עוד קצת במיטה, ופתאום... אני רואה שעברה שעה והפסדתי את התפילה".

זה קורה להרבה אנשים בבוקר, לאחר שמתעוררים, שוכבים עם עיניים פתוחות ובוהים באויר עד שנרדמים שוב...

לאנשים כאלה אמר החכם: 

משלי כד33-34: "מְעַט שֵׁנוֹת, מְעַט תְּנוּמוֹת, מְעַט חִבֻּק יָדַיִם לִשְׁכָּב - וּבָא מִתְהַלֵּךְ רֵישֶׁךָ, וּמַחְסֹרֶיךָ כְּאִישׁ מָגֵן"

הפסוקים נמצאים בסופו של קטע המתאר את גורלו המר של העצל, משלי כד30: "עַל שְׂדֵה אִישׁ עָצֵל עָבַרְתִּי, וְעַל כֶּרֶם אָדָם חֲסַר לֵב. והנה, עַלה כלו קמשנים, כסו פניו חרלים, וגדר אבניו נהרסה. ואחזה, אנכי אשית לֵבי, ראיתי לקחתי מוסר" (פירוט). הם מתארים את הדיאלוג הפנימי המתרחש בליבו של העצל:

בתחילת הבוקר, כשהשעון המעורר מצלצל, הם אומרים לעצמם 'מעט שנות' = 'אני רוצה רק עוד קצת שינה', וישנים עוד שעתיים;

אחר כך, כשהם מתעוררים, הם אומרים 'מעט תנומות' = 'אני רוצה רק עוד קצת תנומה - לעצום קצת את העיניים', ועוצמים את העיניים לעוד שעתיים;

אחר כך, כשהם כבר פוקחים את העיניים, הם אומרים 'מעט חיבוק ידיים לשכב' = 'אני רוצה רק עוד קצת מנוחה - לשכב קצת על המיטה ולהתאושש', ושוכבים על המיטה באפס מעשה עוד שעתיים;

התוצאה של דיאלוג פנימי זה היא מחסור ועוני:

ובא מתהלך רישך, ומחסוריך כאיש מגן = יבואו עליך עוני ומחסור בהפתעה ובמהירות, כמו אורח הבא לבית מלון וכמו לוחם הנושא מגן לפני אדוניו.

מקורות ופירושים נוספים

פירשתי את הפסוקים על-פי פירושו של מצודת דוד לקטע המקביל בפרק ו: "פן תחשוב 'אישן מעט, ואחרי זה אנום מעט, ואחרי זה אשכב בחבוק ידים לנום'... בעבור זה, יבוא לך עניות פתאום, כאורח המהלך בדרך, הבא פתאום לבית מלונו, ולא נודע טרם בואו" (מצודת דוד על משלי ו 10-11)

לענ"ד, פירוש זה מתאים דווקא לפרק כד, המדבר על גורלו המר של העצל; ראו פסוקים זהים, משמעות שונה.

במאמר נפרד הסברנו בפירוט את פירוש המשל שבפסוק 34 - ובא מתהלך רישך, ומחסוריך כאיש מגן.

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל

 • אורחות צדיקים - שער העצלות
 • מסילת ישרים / רבי משה חיים לוצאטו: מעט שנות מעט תנומות וגו' ובא מתהלך רישך וגו'". (משלי כד, ל-לד) ... וזהו, "מעט שנות מעט תנומות מעט חבוק ידים לשכב, ובא כמהלך רישך ומחסרך כאיש מגן". ... (cache)
 • דף קשר מספר 803 - פרשת צו - שבת הגדול - זריזות / ישי גולדשטיין: מעט שנות מעט תנומות מעט חבק ידים לשכב. ובא מתהלך רישך ומחסריך כאיש מגן". (משלי כ "ד, ל-לד) "והנה עלה כלו קמשונים... מתוך שלא עמל... ישכנו נחש". ... (cache)
 • מסילת ישרים ו ג€“ ויקיטקסט: 15 ספטמבר 2009 ... והנה שלמה שנה מאד באזהרתו על זה בראותו את רוע העצלה וההפסד הגדול הנמשך ממנה ואמר (משלי ו): מעט שנות מעט תנומות מעט חבק ידים לשכב, ... (cache)
 • לך אל נמלה עצל ראה דרכיה וחכם: 13 מרץ 2010 ... אשר אין לה קצין, שוטר ומשל. תכין בקיץ לחמה, אגרה בקציר מאכלה. עד מתי עצל תשכב, מתי תקום משנתך. מעט שנות מעט תנומות, מעט חבק ידים לשכב. ... (cache)
 • משלי א: מתהלך: הוא הפוכו של ' מעט שנות מעט תנומות מעט חבק ידיים לשכב' הבאים לתאר הבטלה. ריש: העני. איש מגן: המגן = הצועד בטוחות ומהלך לפני אדונו והדבור אמור בלעג. ... (cache)
 • על שדה איש עצל עברתי, ועל כרם אדם חסר לב: ... על שדה איש עצל עברתי ועל כרם אדם חסר לב, והנה עלה כולו קמשונים כסו פניו חרלים וגו', ואחזה אנכי אשית לבי, ראיתי לקחתי מוסר, מעט שנות מעט תנומות וגו',. ... (cache)
 • לך אל נמלה עצל ראה דרכיה וחכם: "מעט שנות, מעט תנומות, מעט חיבוק ידיים לשכב" - העצל אומר "עוד מעט": מעט שינה, מעט תנומה, מעט שכיבה על המיטה. הוא דוחה את העשיה ככל שהוא יכול, ... (cache)
 • לא לחכות שקצין, שוטר או מושל יפתרו לנו את הבעיות: 3 יולי 2009 ... מעט שנות, מעט תנומות, מעט חבוק ידים לשכב.... (cache); untitled: ראה דרכיה והכם: אשר אין לה קצין שוטר ומושל: תכין בקיץ. ... (cache)
 • שירת הבריאה פרק שירה: מעט שנות, מעט תנומות, מעט חבוק ידים לשכב. ובא כמהלך ראשך, ומחסורך כאיש מגן. (משלי). "נכון לבי אלהים נכון לבי, אשירה ואזמרה ". (תהלים נז, ח) ... (cache)
 • למצוא עבודה ואחר-כך לבנות בית: בית כזה עלול לגרום לאדם להתעצל ולהזניח את ענייני הפרנסה, ועל כך נאמר בספר משלי " על שדה איש עצל עברתי... מעט שנות מעט תנומות מעט חיבוק ידיים לשכב. ... (cache)
 • על ספר משלי / יהושע מ' גרינץ: ואחזה אנכי, אשית לבי, ראיתי, לקחתי מוסר; מעט שנות מעט תנומות מעט חבק ידים .... ובא עליו: "מעט שנות, מעט תנומות, מעט חבוק ידים לשכב, ובא כמהלך רישך, ומחסורך ... (cache)
 • מחכמת הנחיל לבינה מלאכותית - עודד רוט: "לך-אל-נמלה עצל ראה דרכיה וחכם: אשר אין-לה קצין, שוטר ומושל; תכין בקיץ לחמה; אגרה בקציר מאכלה. עד-מתי עצל תשכב; מתי תקום משנתך. מעט שנות, מעט תנומות,... (cache)
 • האמונות והדעות: מעט שנות מעט תנומות מעט חבוק ידים לשכב, ובא כמהלך ראשך ומחסורך כאיש מגן1. וכאשר יתעצל, לא יכין לעצמו מזון ולא כסות ולא מדור, והרי הוא באנחות כל ימיו, ... (cache)
 • משמעת עצמית: 23 דצמבר 2008 ... מעט שנות, מעט תנומות, מעט חיבוק ידים לשכב; ובא כמהלך ראשך; ומחסורך כאיש מגן." (משלי) ספר משלי שולח את קוראיו לנמלה ללמוד מהי שקידה, ... (cache)
 • מחוכמת הנחיל לבינה מלאכותית | תחבורה וחברה: מעט שנות, מעט תנומות, מעט חיבוק ידים לשכב; ובא כמהלך ראשך; ומחסורך כאיש מגן." (משלי פרק ו' פסוקים ו' - י'). ספר משלי שולח את קוראיו לנמלה ללמוד מהי שקידה, ... (cache)
 • "למי אוי למי אבוי": משלי כג, כט- לה: אזהרת חכמים כנגד שתיית יין?: ... לא תסור מעליו אולתו' (משלי כז כב), וכעצל המשיב על השאלה: 'עד מתי עצל תשכב מתי תקום משנתך' (משלי ו ט): 'מעט שנות מעט תנומות מעט חבק ידים לשכב' (פסוק י). ... (cache)
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - יפייפותו של ישמעאל באהלי ישראל למקומה של...: לעתים תרגם כך הגאון צירופים של שני שמות נרדפים בעברית, כגון: "מעט שנות מעט תנומות")משלי כ, לג(? "קליל מן אלסנאת ואלנומאת", "פליט ושריד" (איכה ב,כב)? ... (cache)
 • ביקורת פולחנית בספר מלכים מול ביקורת חברתית בספרי הנביאים: שתי...: מעט שנות מעט תנומות מעט חבק ידים לשכב. ובא כמהלך ראשך ומחסרך כאיש מגן" (משלי, ו', 11-9, השווה כ"ד, 33, 34). "תאות עצל תמיתנו כי מאנו ידיו לעשות" (שם, כ"א, ... (cache)
 • תפילה לשבועות: מעט שנות, מעט תנומות, מעט חיבוק ידים לשכב". אל תתן שנה לעיניך ותנומה לעפעפיך, "הינצל כצבי מיד. כצפור מיד יקוש". כי זה ימים ושנים מנסים לעורר ולהקיץ אותנו ... (cache)
 • מסילת ישרים / ר' משה חיים לוצאטו: והנה שלמה שנה מאד באזהרתו על זה בראותו את רוע העצלה וההפסד הגדול הנמשך ממנה ואמר (משלי ו): מעט שנות מעט תנומות מעט חבק ידים לשכב, ובא כמהלך ראשך ומחסרך כאיש ... (cache)
 • משלי פרקים נבחרים: מעט שנות מעט תנומות מעט חיבוק ידים לשכב. ובא מתהלך רישך ומחוסריך כאיש מגן. מלים: חסר לב - טפש אויל או אכזר. קמשונים ג€“ קוצים חרולים ג€“ קוצים (״£״´�״§�) ... (cache)
 • ספר מסילת ישרים: מעט שנות מעט תנומות מעט חבק ידים לשכב, ובא כמהלך ראשך ומחסרך כאיש מגן. כי הנה העצל אף על פי שאינו עושה רע בקום עשה, הנה הוא מביא את הרעה עליו בשב ואל תעשה ... (cache)
 • מסילת ישרים ג€“ ויקיציטוט: 28 ינואר 2010 ..."אמר המלך שלמה: 'מעט שנות, מעט תנומות, מעט חבוק ידים לשכב, ובא כמהלך רישך ומחסרך כאיש מגן' ". "והנה אנחנו רואים שכבר לבו של האדם יודע חובתו, ... (cache)
 • 2008 /10 - עמית | פורטל קהילות בלוגים ומורשת: לא עוסקים רק בדבר שאנו אוהבים אותו מעט שנות מעט תנומות מעט חבוק ידים לישן ר"ל אין עוסקים רק בתענוגינו הנה שמחת התורה לפנינו צריכים לשמוח התורה ועושים לה ...
 • פרק ראשון: כי האדם כאשר יתבטל פעם ויתעצל פעם עד שיבואהו העוני, וילך ויגבר עד שיעדרו לו רוב צרכיו, כאמרו (שם,ט): "מעט שנות, מעט תנומות, מעט חבוק ידים לשכב, ובא כמהלך, ... (cache)
 • אשמת שומרון / אברהם מאפו: הלא כאשר עשית לשפחותיך, כן אעשה לך: מעט שנות, מעט תנומות, מעט חבוק ידים, ועבודה רבה עם יד חרוצים, כי כן אהבתי. ואם לא תדעי לך, היפה בנשים, מה אנכי שואלת ... (cache)
 • Book 251-524.indb: אבל השינה כמ"ש: מעט שנות מעט תנומות מעט חבוק ידים לשכב. וכבר התבאר במה שזכרנו, שכל מעשי האדם אינם יוצאים מצווי ואזהרה ודי הספוק, כי. וכבר התבאר במה שזכרנו, ...
 • דרשות ר"י אבן שועיב: ... ועשה תחבולות בענין המקלות לרמוז, כי צריך כל אדם לפקוח עיניו בדברי' הצריכין לו, ולא היה עצל בדבר כמו שאמר עד מתי עצל תשכב, ואמר מעט שנות מעט תנומות וגו', ...
 • על ספר משלי / יהושע מ' גרינץ: כמעט שאין לך רע בספר זה מעצלות: "מעט שנות מעט תנומות מעט חבק ידים לשכב -ובא כמהלך רישך ומחסורך כאיש מגן" (ו, י - יא: כד, לג - לד). ... (cache)

תגובות