שאלות על חלוקת הקרקעות

מאת: אראל

קוד: חלוקת קרקעות?

תגובה ל: מצוות השבת הקרקע לבעליה ביובל שנכתבה ב10:55:34  01.02.2005


1. כשחילקו את קרקעות ארץ כנען, חילקו אותן לפי ערך ולא לפי גודל (כלומר אדם שקיבל קרקע במקום זול - קיבל קרקע גדולה יותר מאשר אדם שקיבל קרקע במקום יקר). מצד אחד יש בזה הגיון כלכלי, אבל מצד שני יש כאן בעיה - שערך הקרקע משתנה עם הזמן (למשל ייתכן שלקרקע מסויימת היה ערך נמוך כי היא היתה סמוכה לעיר כנענית והמצב הבטחוני שם היה רעוע, אבל אחרי כמה שנים כבשו את העיר הזאת והערך של הקרקע עלה, וכיו"ב). האם זה הוגן לחלק את הקרקעות לפי הערך שהיה להן בנקודת זמן מסויימת - כשבני ישראל נכנסו לארץ - בלי להתייחס לערך העתידי שלה?

 - ייתכן שערך הקרקע לא תלוי במיקום, אלא רק בטיב הקרקע ובערך היצרני שלה. וההנחה היא, שאם מישהו קיבל קרקע איכותית, והוא ישקיע בה, אז היא תישאר איכותית [אך בהלכה יש גם הערכת-קרקעות יחסית - מחלוקת ר' ישמעאל ור' עקיבא - "מיטב שדהו" של הניזק או של המזיק? כלומר הטיב אינו מוחלט, אלא תלוי בשאר הנכסים].

2. נניח שאדם קונה קרקע, ואז משחית אותה (למשל ממלא אותה במלח כך שהיא לא ראויה לזריעה). האם ביובל הוא צריך להחזיר את הקרקע כמו שהיא, או שהוא צריך לשלם פיצויים כלשהם למוכר? ונניח שאדם קונה קרקע, ואז בונה עליה מפעל שערכו שווה הרבה יותר מערך הקרקע. האם ביובל הוא צריך להחזיר את הקרקע עם המפעל? האם הוא יכול לדרוש מהמוכר שיקנה את המפעל?

תגובות