אפשר לדעת אם אתם יכולים לשום לי מצוות חשו בות של שבת? ועוד בנושא?

מאת: שלוה

אל:

נכתב ב: 06:34:10  20.08.2008, כתוספת/תגובה ל: לקדש את השבת בדברים

אפשר לדעת אם אתם יכולים לרשום לי מצות חשובות של שבת?ועוד בנושא?תגובות