נושא חדש על: כיסוי ראש לנשים נשואות

מאת: סמי אלקיים

אל:

הביגוד אכן קובע קדושה,אצל האשה וגם אצל הגבר, האם כיסוי ראש וכל מה שכרוך בליבשה אצל אשה, דוחה טומאה?
מדוע ביהדות אין רעלה לאשה?
לעניות דעתי בראש וראשונה צריך לקדש את העיניים,החל אצל האשה וחלה אצל הגבר, ללא קידוש העניים, לא שווה הביגוד, כל עוד אין קידוש לעניים ,הביגוד עדיין בגדר רק משאלה כנגד הטומאה, האם אין בנו יצר הסקרנות מה מסתתר מאוחרי הביגוד של האשה,? כל גבר הוא עז יצרים, לעומת האשה שהיא יותר חזקה בנושא קדושה, רוב העברות מתחילות אצל הגבר, ולא אצל האשה?
אנו דורשים מאשה הרבה בקשות באך היא אמורה להתלבש, וזאת רק מפני שהגבר לא מספיק חזק לכבוש את יצרו,
הוא הבעיה ברוב המקרים, ולכן אנו מטילים על אשה איסורים למינהם, כמגננה כנגד הגבר היתכן??
אמן יהיה רצון שקדשו את העניים תחילה,
בכבוד רב סמי אלקייםתת-נושאים