להקהיל כל ישראל לקריאת התורה במוצאי שביעית בחג הסוכות

תוספות ותגובות