להכות את מי שהתחייב מלקות בבית-דין

תוספות ותגובות