לא לקבל עדות של אדם על קרוב משפחתו

תוספות ותגובות