לסקול את מי שנתחייב סקילה בבית דין

תוספות ותגובות