לקבור את התלוי ביום תלייתו, וכן את כל המתים

תוספות ותגובות