לא לעבוד ולזרוע בקרקע שערפו בה את העגלה

תוספות ותגובות