לערוף ראש העגלה בנחל כשנמצא הרוג ולא יודעים מי הכהו

תוספות ותגובות