שמי שאירש אישה ולא לקחה - לא יצא למלחמה

תוספות ותגובות