שמי שנטע כרם ולא חיללו - לא יצא למלחמה

תוספות ותגובות