שמי שבנה בית ולא חנכו - לא יצא למלחמה

תוספות ותגובות