לא לעזוב הלוי מליתן לו מתנותיו ברגלים

תוספות ותגובות