לא לאכול מעשר שני של תירוש חוץ לירושלים

תוספות ותגובות