לתת ערים ללוויים לשבת בהן וכן להיות מקלט לרוצח בשגגה

תוספות ותגובות