לא להותיר כלום מבשר הפסח השני למחרתו

תוספות ותגובות