לאכול את בשר הפסח השני על מצות ומרורים

תוספות ותגובות