שלא ישתה הנזיר יין או כל מיני שיכר

תוספות ותגובות