לא לאסוף פירות האילנות בשנת היובל כדרך שאוספים אותן בשאר השנים

תוספות ותגובות