לתקוע בשופר ביום הכיפורים של יובל, לשחרור הקרקעות והעבדים

תוספות ותגובות