להקריב קורבן מוסף ביום שמיני של סוכות הנקרא שמיני עצרת

תוספות ותגובות