לא לעשות מלאכה ביום ראשון של חג הסוכות

תוספות ותגובות