לשבות ממלאכה ביום ראשון של חג הסוכות

תוספות ותגובות