לא לאכול מתבואה חדשה לפני הקרבת העומר (ביום ט"ז בניסן)

תוספות ותגובות