לשמור על איזון המאזניים והמשקלים והמידות

תוספות ותגובות