לא לאכול על הדם - לא לאכול ולשתות כדרך זולל וסובא

תוספות ותגובות