לאכול נטע רבעי (פרי העץ בשנה הרביעית לנטיעתו) בירושלים

תוספות ותגובות