לא לאכול ערלה, והם פירות העץ בשלוש השנים הראשונות לנטיעתו

תוספות ותגובות