לא לזרוע כלאי זרעים ולא ירכיב אילן בשום מקום בארץ

תוספות ותגובות