להוכיח כל אדם מישראל שאינו מתנהג כשורה

תוספות ותגובות