לא לקחת שיבלים הנופלים בשעת הקציר אלא נעזוב השבלים לעניים

תוספות ותגובות