שיעשה הכהן הגדול את עבודת יום הכיפורים על-פי התורה

תוספות ותגובות