לא לאכול רמשים שיוצאים מן הפירות (תולעים וכו')

תוספות ותגובות