לא לאכול רמשים שיוצאים מן הפירות גם אם חזרו

תוספות ותגובות